Dotacja z Powiatu Nowosądeckiego


Dotacja z Powiatu Nowosądeckiego na wydanie Almanachu Łąckiego nr.34 i 35  wynosi 2.500 złpowiat herb.