Ważne wydarzenia


19 czerwca 2020 roku/ piątek/, w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku, będą miały miejsce dwa ważne wydarzenia. O godzinie 15.00 podpisanie Klastra Turystycznego Sądecki Szlak Kultury „Knossos Północy”. O godzinie 16.30  inauguracja Rady Naukowej Kwartalnika „Sądeczanin – Historia”. W inauguracji wezmą udział mi.in.prof.dr hab Julian Dybiec, dr hab. Marcin Przybyła, prof.dr hab Tadeusz Aleksander, Sylwester Rękas-kierownik Archiwum Narodowego w Krakowie, redaktor kwartalnika, Łukasz Połomski- redaktor kwartalnika,Zygmunt Berdychowski-Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” ,Tomasz Kowalski-  Redaktor Naczelny”Sądeczanina, Przemysław Bawołek- Dyrektor Fundacji Sądeckiej.

Pełny skład Nowo Powstającej Rady Naukowej:

prof. dr hab. Bolesław Faron, prof. dr hab.Julian Dybiec, dr hab.Marcin Przybyła, dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander,prof. nadzw. dr hab. Jan Wnęk,prof.dr hab.Stanisław Mazur.