Urząd Gminy Łącko przekazał w tym roku na wydanie 2 numerów Almanachu Łąckiego 7.500,00zł. Towarzystwo startowało w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne : wydanie Almanachu Łąckiego nr.28 i 29. Dzięki tej dotacji możemy spokojnie pracować nad nowymi numerami, tym bardzie, że wspierają nas także  darczyńcy. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim darczyńcom, szczególnie tym, którzy są z Almanachem od 1 numeru, czyli od 2004 roku.

Prezes Zarządu Towarzystwa – Jadwiga Jastrzębska