Prof. dr hab. Bolesław Faron

Dzisiaj urodziny obchodzi prof. dr hab. Bolesław Faron, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej od 1987roku/ od założenia stowarzyszenia/ i członek Kolegium Redakcyjnego „Almanachu Łąckiego od 2004/ od założenia pisma/. W imieniu członków TMZŁ, a także członków Kolegium Redakcyjnego i redakcji „Almanachu Łąckiego” składamy Panu Profesorowi najpiękniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat w zdrowiu, i siły do dalszej pracy na rzecz Ziemi Łąckiej i całej Sądecczyzny. Ad multos annos Panie Profesorze!!!

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.