środa, 30 listopada, 2022

O nas

Do Towarzystwa wpisało się 87 członków (stan na dzień 12 czerwca 2008 roku). Zarząd Towarzystwa zbiera się w dniu 19 czerwca 2008 roku, o godzinie 16.30 w siedzibie Towarzystwa, by omówić zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, celem uzupełnienia Zarządu w związku ze śmiercią sekretarza TMZŁ śp. Jana Turka.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w lutym 1987 roku. Obecnie do Towarzystwa należy 87 osób, które mieszkają nie tylko w Polsce, ale także w Kanadzie i USA. Do towarzystwa może należeć każdy, kto ukończył 18 rok życia.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest propagowanie regionu, działalność edukacyjno – wychowawcza, charytatywna, wydawnicza, prowadzenie dokumentacji historyczno – fotograficznej, kultywowanie i zachowanie tradycji. Towarzystwo pielęgnuje tradycje niepodległościowe i narodowe, uczestniczy aktywnie w obchodach świąt narodowych i kościelnych.

Najważniejsze akcje, które prowadzi TMZŁ to:

1. “Podziel się z najbiedniejszymi” – dwa razy w roku – przed Świętami
Bożego Narodzenia i Wielkanocą – zbiórka żywności paczkowanej,
w wyznaczonych sklepach gminy Łącko i rozdział jej pomiędzy
najbiedniejsze rodziny.


2. “Gorące serca zwalczą mróz” – akcja charytatywna mająca na celu pomoc
najbiedniejszym uczniom szkół podstawowych w gminie Łącko.
Zebrane podczas kiermaszy, loterii i aukcji pieniądze, przeznaczane są na zakup
odzieży zimowej, podręczników oraz opłacenie wycieczek edukacyjno – wychowawczych.

Każdego roku wspieramy w ten sposób 50 uczniów. Ponadto Towarzystwo zabiega o darowizny na ten cel u osób prywatnych i przedsiębiorstw.


3. Koncert charytatywny MIŁOSIERDZIE – organizowany jest od 2002 roku. Obecnie odbywa się on 16 października tj. w Dniu Papieskim. Zebrane podczas koncertu pieniądze są przekazywane na jednorazowe stypendium dla ucznia Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku.


4. “Łącko – moja mała ojczyzna” – Konkurs ten ma na celu popularyzację regionu oraz zapoznanie młodego pokolenia ze swoimi “korzeniami” .Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody i dyplomy, młodzież bardzo chętnie bierze udział w tym konkursie.


5.”Żyj kolorowo” – organizowany przez TMZŁ corocznie w czerwcu, ma na celu propagowanie walorów turystyczno – przyrodniczych oraz estetyki i piękna ogrodów w gminie Łącko. Konkurs ten wspiera finansowo ZKG w Łącku. Konkurs przynosi wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom. Przeciętnie w konkursie bierze udział ok. 35 ogrodów.

Konkurs “Żyj Kolorowo” – informacje

W związku z tylko jednym zgłoszeniem w Konkursie pn “Żyj Kolorowo” 2007, konkurs został w tym roku odwołany. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej w związku z tym, od przyszłego roku zmienia formułę konkursu i jego regulamin. Od 2008 roku Konkurs będzie miał trzy kategorie w których będzie można startować:
– Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne,
– Najpiękniejszy dom jednorodzinny,
– Najpiękniejsze gospodarstwo produkcyjne (sadownicze, ogrodnicze, hodowlane, rolnicze itp.).


Regulamin:
l. W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Łącko.
2. W każdej kategorii przyznawana będzie nagroda główna i trzy wyróżnienia.
3. Dodatkowe punkty można zdobyć za sprzyjające ochronie
środowiska i ekologii działania np: segregacja odpadów, ekologiczne
wykorzystanie odpadów, ekologiczne ogrzewanie, ekologiczne uprawy,
naturalne nawożenie itp.
4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: imię, nazwisko, miejscowość,
numer posesji (gospodarstwa)
5. Zgłoszenie będzie można składać pisemnie lub telefonicznie.
6. Komisja konkursowa w 3 osobowym składzie obejrzy każdy zgłoszony do konkursu podmiot.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8. O rozdaniu nagród każdy z uczestników zostanie powiadomiony pisemnie.W każdej kategorii nagroda główna to przyznanie miana “MISTER ROKU”

Od 2000 roku konkurs pn. “Żyj kolorowo” rozgrywany był w dwóch kategoriach: najpiękniejszy przydomowy ogródek i balkon, do 2007 roku w konkursach wzięło udział 155 ogrodów i 48 balkonów, ale widocznie ta formuła konkursu się wyczerpała, skoro w 2007 roku było tylko jedno zgłoszenie i konkurs musieliśmy odwołać. Zarząd TMZŁ, ma nadzieję, że nowa formuła konkursu jest atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców gminy Łącko i w 2008 roku konkurs odbędzie się i zostaną przyznane pierwsze nagrody MISTER ROKU.
Prosimy o opinie w sprawie nowej formuły konkursu, wszystkie zostaną uwzględnione. Chodzi bowiem o to, by wszystkim zgłoszonym, sprawiało radość uczestnictwo w konkursie.

Ponieważ z roku na rok zgłaszało się coraz mniej chętnych do wzięcia udziału w konkursie “Żyj kolorowo”, zrezygnowaliśmy z jego organizowania.

Przy Towarzystwie działają także kółka:

– haftu ludowego,
– historyczne i literackie,
– a także Społeczny Komitet Odnowy i Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.


TMZŁ organizuje ciekawe wystawy dotyczące regionu, wśród nich m.in.: “Ziemia Łącka i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku”, “Czasy naszych przodków”, “Łącko jakiego już nie ma”.

Od 2004 roku Towarzystwo wydaje Almanach Łącki – jest to półrocznik, wydawany w czerwcu i grudniu każdego roku, dzięki prywatnym darczyńcom, Starostwu w Nowym Sączu i społecznym wysiłkiem Kolegium redakcyjnego i redakcji Almanachu.

Prowadzimy przez cały czas akcje charytatywne, które mają na celu pomoc mniej zamożnym uczniom szkół podstawowych i jesteśmy fundatorem  jednorazowego stypendium dla ucznia gimnazjum z tereny gminy Łącko. Stypendium to przyznawane jest raz w roku w  Dniu Papieskim, wynosi 500 zł. Ponieważ w gminie są 3 gimnazja, naprzemiennie otrzymują uczniowie stypendium. W 2012 roku 2 uczniów z Gimnazjum w Łącku otrzymało stypendia po 500 zł każde. W 2013 roku uczennica gimnazjum w Zagorzynie otrzymała stypendium, a w 2014 roku uczeń gimnazjum z Jazowska. Wspieramy, opłacając wycieczki edukacyjno-wypoczynkowe, uczniów szkół podstawowych. W tym roku wsparcie pieniężne otrzymały szkoły w : Zarzeczu, Kiczni, Maszkowicach, Łącku, Obidzy.

Stypendium, w wysokości 500 złotych,  w 2014 roku otrzymał uczeń gimnazjum z  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku, Mariusz Tokarczyk. Stypendium wręczyła prezes Towarzystwa, Jadwiga Jastrzębska, w Dniu Edukacji Narodowej 13 października 2014 roku.

W dalszym ciągu organizujemy konkurs dla gimnazjalistów z gminy Łącko pn. “Łącko – moja mała ojczyzna”. W 2014 roku odbyła się XIV edycja tego konkursu. Na marzec 2015 roku przygotowujemy XV, jubileuszową edycję.

W dniu 3 marca 2015 roku odbyła się XV edycja konkursu “Łącko – moja mała ojczyzna”. Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku

Fundujemy także nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu naszej gminy. Zdjęcia z tych wszystkich działań można obejrzeć w galerii.

W roku 2016 i 2017 , odbyły  XVI I XVII edycja konkursu pn. “Łącko – moja mała ojczyzna”.

W 2018 roku odbyła  się XVIII edycja  konkursu pn. “Łącko – moja mała ojczyzna”. Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. Po reformie edukacji z 2016 roku i wygaszeniu gimnazjów, konkurs został rozwiązany, i była to ostatnia edycja tego konkursu.

W 2021 roku ukazały się dwa kolejne numery Almanachu Łąckiego 34 i 35/2021.Można je pobrać  w wersji pdf na stronie Towarzystwa  Miłośników Ziemi Łąckiej i stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko/ dostępne są wszystkie numery wydane w latach 2004-2021/

Audycje radia Kraków

 

Happening z okazji Dnia KobietPublikacja – “Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.

Pobierz Almanach Łącki