O nas

Do Towarzystwa wpisało się 87 członków (stan na dzień 12 czerwca 2008 roku). Zarząd Towarzystwa zbiera się w dniu 19 czerwca 2008 roku, o godzinie 16.30 w siedzibie Towarzystwa, by omówić zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, celem uzupełnienia Zarządu w związku ze śmiercią sekretarza TMZŁ śp. Jana Turka.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej powstało w lutym 1987 roku. Obecnie do Towarzystwa należy 87 osób, które mieszkają nie tylko w Polsce, ale także w Kanadzie i USA. Do towarzystwa może należeć każdy, kto ukończył 18 rok życia.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest propagowanie regionu, działalność edukacyjno – wychowawcza, charytatywna, wydawnicza, prowadzenie dokumentacji historyczno – fotograficznej, kultywowanie i zachowanie tradycji. Towarzystwo pielęgnuje tradycje niepodległościowe i narodowe, uczestniczy aktywnie w obchodach świąt narodowych i kościelnych.

Najważniejsze akcje, które prowadzi TMZŁ to:

1. „Podziel się z najbiedniejszymi” – dwa razy w roku – przed Świętami
Bożego Narodzenia i Wielkanocą – zbiórka żywności paczkowanej,
w wyznaczonych sklepach gminy Łącko i rozdział jej pomiędzy
najbiedniejsze rodziny.


2. „Gorące serca zwalczą mróz” – akcja charytatywna mająca na celu pomoc
najbiedniejszym uczniom szkół podstawowych w gminie Łącko.
Zebrane podczas kiermaszy, loterii i aukcji pieniądze, przeznaczane są na zakup
odzieży zimowej, podręczników oraz opłacenie wycieczek edukacyjno – wychowawczych.

Każdego roku wspieramy w ten sposób 50 uczniów. Ponadto Towarzystwo zabiega o darowizny na ten cel u osób prywatnych i przedsiębiorstw.


3. Koncert charytatywny MIŁOSIERDZIE – organizowany jest od 2002 roku. Obecnie odbywa się on 16 października tj. w Dniu Papieskim. Zebrane podczas koncertu pieniądze są przekazywane na jednorazowe stypendium dla ucznia Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku.


4. „Łącko – moja mała ojczyzna” – Konkurs ten ma na celu popularyzację regionu oraz zapoznanie młodego pokolenia ze swoimi „korzeniami” .Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody i dyplomy, młodzież bardzo chętnie bierze udział w tym konkursie.


5.”Żyj kolorowo” – organizowany przez TMZŁ corocznie w czerwcu, ma na celu propagowanie walorów turystyczno – przyrodniczych oraz estetyki i piękna ogrodów w gminie Łącko. Konkurs ten wspiera finansowo ZKG w Łącku. Konkurs przynosi wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom. Przeciętnie w konkursie bierze udział ok. 35 ogrodów.

Konkurs „Żyj Kolorowo” – informacje

W związku z tylko jednym zgłoszeniem w Konkursie pn „Żyj Kolorowo” 2007, konkurs został w tym roku odwołany. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej w związku z tym, od przyszłego roku zmienia formułę konkursu i jego regulamin. Od 2008 roku Konkurs będzie miał trzy kategorie w których będzie można startować:
– Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne,
– Najpiękniejszy dom jednorodzinny,
– Najpiękniejsze gospodarstwo produkcyjne (sadownicze, ogrodnicze, hodowlane, rolnicze itp.).


Regulamin:
l. W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Łącko.
2. W każdej kategorii przyznawana będzie nagroda główna i trzy wyróżnienia.
3. Dodatkowe punkty można zdobyć za sprzyjające ochronie
środowiska i ekologii działania np: segregacja odpadów, ekologiczne
wykorzystanie odpadów, ekologiczne ogrzewanie, ekologiczne uprawy,
naturalne nawożenie itp.
4. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: imię, nazwisko, miejscowość,
numer posesji (gospodarstwa)
5. Zgłoszenie będzie można składać pisemnie lub telefonicznie.
6. Komisja konkursowa w 3 osobowym składzie obejrzy każdy zgłoszony do konkursu podmiot.
7. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
8. O rozdaniu nagród każdy z uczestników zostanie powiadomiony pisemnie.W każdej kategorii nagroda główna to przyznanie miana „MISTER ROKU”

Od 2000 roku konkurs pn. „Żyj kolorowo” rozgrywany był w dwóch kategoriach: najpiękniejszy przydomowy ogródek i balkon, do 2007 roku w konkursach wzięło udział 155 ogrodów i 48 balkonów, ale widocznie ta formuła konkursu się wyczerpała, skoro w 2007 roku było tylko jedno zgłoszenie i konkurs musieliśmy odwołać. Zarząd TMZŁ, ma nadzieję, że nowa formuła konkursu jest atrakcyjna dla wszystkich mieszkańców gminy Łącko i w 2008 roku konkurs odbędzie się i zostaną przyznane pierwsze nagrody MISTER ROKU.
Prosimy o opinie w sprawie nowej formuły konkursu, wszystkie zostaną uwzględnione. Chodzi bowiem o to, by wszystkim zgłoszonym, sprawiało radość uczestnictwo w konkursie.

Ponieważ z roku na rok zgłaszało się coraz mniej chętnych do wzięcia udziału w konkursie „Żyj kolorowo”, zrezygnowaliśmy z jego organizowania.

Przy Towarzystwie działają także kółka:

– haftu ludowego,
– historyczne i literackie,
– a także Społeczny Komitet Odnowy i Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Narodowego.


TMZŁ organizuje ciekawe wystawy dotyczące regionu, wśród nich m.in.: „Ziemia Łącka i jej mieszkańcy na przełomie XIX i XX wieku”, „Czasy naszych przodków”, „Łącko jakiego już nie ma”.

Od 2004 roku Towarzystwo wydaje Almanach Łącki – jest to półrocznik, wydawany w czerwcu i grudniu każdego roku, dzięki prywatnym darczyńcom, Starostwu w Nowym Sączu i społecznym wysiłkiem Kolegium redakcyjnego i redakcji Almanachu.

Prowadzimy przez cały czas akcje charytatywne, które mają na celu pomoc mniej zamożnym uczniom szkół podstawowych i jesteśmy fundatorem  jednorazowego stypendium dla ucznia gimnazjum z tereny gminy Łącko. Stypendium to przyznawane jest raz w roku w  Dniu Papieskim, wynosi 500 zł. Ponieważ w gminie są 3 gimnazja, naprzemiennie otrzymują uczniowie stypendium. W 2012 roku 2 uczniów z Gimnazjum w Łącku otrzymało stypendia po 500 zł każde. W 2013 roku uczennica gimnazjum w Zagorzynie otrzymała stypendium, a w 2014 roku uczeń gimnazjum z Jazowska. Wspieramy, opłacając wycieczki edukacyjno-wypoczynkowe, uczniów szkół podstawowych. W tym roku wsparcie pieniężne otrzymały szkoły w : Zarzeczu, Kiczni, Maszkowicach, Łącku, Obidzy.

Stypendium, w wysokości 500 złotych,  w 2014 roku otrzymał uczeń gimnazjum z  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku, Mariusz Tokarczyk. Stypendium wręczyła prezes Towarzystwa, Jadwiga Jastrzębska, w Dniu Edukacji Narodowej 13 października 2014 roku.

W dalszym ciągu organizujemy konkurs dla gimnazjalistów z gminy Łącko pn. „Łącko – moja mała ojczyzna”. W 2014 roku odbyła się XIV edycja tego konkursu. Na marzec 2015 roku przygotowujemy XV, jubileuszową edycję.

W dniu 3 marca 2015 roku odbyła się XV edycja konkursu „Łącko – moja mała ojczyzna”. Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku

Fundujemy także nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu naszej gminy. Zdjęcia z tych wszystkich działań można obejrzeć w galerii.

W roku 2016 i 2017 , odbyły  XVI I XVII edycja konkursu pn. „Łącko – moja mała ojczyzna”.

W 2018 roku odbyła  się XVIII edycja  konkursu pn. „Łącko – moja mała ojczyzna”. Konkurs zorganizowany został w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. Po reformie edukacji z 2016 roku i wygaszeniu gimnazjów, konkurs został rozwiązany, i była to ostatnia edycja tego konkursu.

W 2021 roku ukazały się dwa kolejne numery Almanachu Łąckiego 34 i 35/2021.Można je pobrać  w wersji pdf na stronie Towarzystwa  Miłośników Ziemi Łąckiej i stronie internetowej Urzędu Gminy Łącko/ dostępne są wszystkie numery wydane w latach 2004-2021/

Zwołane w dniu 24 lipca2021 roku Nadzwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków powołało nowe statutowe  władze statutowe TMZŁ,  na lata 2021-2025.

ZARZĄD

1.Jadwiga Jastrzębska                    prezes

2.Marzena Setlak                           wice prezes

3.Łukasz Szlósarczyk                      wice prezes

4.Lucyna Adamczyk                       sekretarz

5.Magdalena Śliwińska                 skarbnik

6.Wincenty Tokarz                       członek

7.Jerzy Trzajna                             członek

KOMISJA REWIZYJNA

1.Józef Janiczak                          przewodniczący

2.Stanisława Cebula                   członek

3.Beatqa Mrówka                      członek

SĄD KOLEZEŃSKI

1.Barbara Szczodrowska         przewodnicząc

2.Jan Dziedzina                       członek

3.Kazimierz Garbacz               członek

Audycje radia Kraków

 

Happening z okazji Dnia KobietPublikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.