Apel !!!

Apel !!!

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, które jest inicjatorem powstania monografii Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy” im. Marii Chwalibóg, zwraca się z prośbą do byłych członków Zespołu Regionalnego o nadsyłanie swoich wspomnień i fotografii. Wspomnienia i fotografie zostaną zamieszczone w monografii Zespołu Regionalnego. Ostateczna data nadsyłania wspomnień to  20 grudnia 2017 roku. Wspomnienia można nadsyłać w formie papierowej pocztą lub elektronicznie na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej 33-390  Łącko 512, e-mail : tmzl@elacko.pl

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.