Dofinansowanie nr.30 i 31 Almanachu Łąckiego

Urząd Gminy w Łącku dofinansuje wydanie Almanachu Łąckiego nr.30 i 31 sumą 8 tysięcy złotych. Jest to dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, które jest wydawcą Almanachu Łąckiego bardzo duże wsparcie. Kwota ta pozwala na opłacenie druku jednego tomu Almanachu Łąckiego, drugi tom opłacany jest ze  środków własnych Towarzystwa i darowizn. Druk jednego numeru to koszt 8.100 zł. Redakcja, kolegium redakcyjne  pracują  jako wolontariusze, nie pobierają wynagrodzenia. Autorzy piszący dla Almanachu Łąckiego także nie pobierają honorariów. Wszystkim autorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.