Dotacja na Almanach Łącki w 2016 roku

Oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, na zadanie publiczne”Almanach Łącki” nr.24 i 25w 2016, w Urzędzie Gminy w Łącku, została rozpatrzona pozytywnie. Dotacja wynosi 8 tyś. zł i będzie wypłacona w II transzach. Na konto Towarzystwa wpłynęła już I transza w wysokości 4 tyś.zł, II transza zostanie wpłacona do końca sierpnia 2016 roku. Towarzystwo czeka na rozpatrzenie  oferty złożonej w Starostwie Nowosądeckim na ten sam cel. Druk dwóch numerów, w roku,  Almanachów to koszt około 15 tyś zł. Dzięki darczyńcom, którzy swoimi darowiznami wspomagają wydawanie Almanachu Łąckiego, udaje się wydawać nasze czasopismo systematycznie  2 razy w roku. Przy wydaniu każdego numeru  członkowie redakcji i  Kolegium Redakcyjnego  pracują jako wolontariusze, autorzy nie pobierają honorariów. Ze środków własnych Towarzystwa pokrywamy koszty wysyłki Almanachu do około 300 osób, w tym także do Australii.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.