Fotografie Kolonistów

Zespół redakcyjny opracowania historycznego prosi aby udostępnić mu – celem wykorzystania w przygotowywanej publikacji-

FOTOGRAFIE KOLONISTÓW

z Zagorzyna i  Łącka

i ich potomków, w szczególności pochodzących z rodzin:

Weber, Ludwe, Kronenberger, Schmidt, Scheidel, Zahn, Maurer, Hilger,

urodzonych przed 1850 rokiem.

Fotografie prosimy przekazywać pani Jadwidze Jastrzębskiej, kontakt: TMZŁ 33-390 Łącko 512/ blok I klatka schodowa/ tel. 502 520 123.

Materiały – po ich zeskanowaniu- zostaną bezzwłocznie zwrócone.

Dziękujemy za okazaną pomoc.

Janusz Hetmańczyk, szef zespołu redakcyjnego.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.