Honorowa Nagroda „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego za 2021 rok

W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego, oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, odbyła się XV jubileuszowa edycja Honorowej Nagrody „SĄDECCZYZNA” im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrodę przyznawano w latach 2007-2021. Nagroda została ustanowiona dla uczczenia zasług Szczęsnego Morawskiego dla regionu, oraz w celu  upowszechniania wiedzy o dziejach Sądecczyzny. Honorowa Nagroda przyznawana jest za najlepszą, wydana w poprzednim roku książkę historyczna o Sądecczyźnie. W związku z  zakończeniem działalności Fundacji Stypendialnej „Almanachu Muszyny” i rocznika „Almanach Muszyny”, Bożena Mściwujewska – Kruk , redaktor naczelna „Almanachu Muszyny” , przekazała organizację nagrody do Biblioteki Powiatowej i Miejsko-Gminnej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Przyznano dwie honorowe nagrody za książki o historii Sądecczyzny za 2021 rok : Bogdan Potoniec za publikacje  pt. „Młyny i tartaki wodne doliny Popradu” i Agata Tobiasz za publikacje pt. ” Zakochany w górach i lasach. O wędrówkach Szczęsnego Morawskiego”.

Fot. M. Olszewska i P. Droździk.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.