Informacje Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 7 maja 2022 roku, podjęto uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej. Dotychczasowa składka członkowska  wynosiła 15 zł rocznie, od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska wynosi 20 zł rocznie.

Jadwiga Jastrzębska – prezes TMZŁ

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.