IV tom Studia Sandecjana 2023

19 października 2023r. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu miała miejsce promocja IV tomu Rocznik Sandecjana.

 Rada naukowa tego periodyku: prof. dr  hab. Tadeusz Aleksander ,prof. dr hab. Julian Dybiec .prof. dr hab. Franciszek Leśniak, dr hab. Jan Wnęk.

Redaktor naczelny Leszek Migrała

Kolegium redakcyjne :   Anna Florek, Robert Ślusarek, Piotr Tengowski, Anna Wideł.

Współpraca: Piotr Droździk, Piotr Mikołajczyk

Strukturę IV tomu omówił redaktor naczelny Leszek Migrała. Na IV tom składaja się : Artykuły I Rozprawy, Materiały, Miscellanea, Pro memoria, , Zapiski Kronikarskie, Notatnik Bibliograficzny

 

od lewej: prof. Tadeusz Aleksander, prof. Julian Dybiec, Leszek Migrała. fot. Piotr Droździk

Prof. dr hab. Julian Dybiec i Jadwiga Jastrzębska – red. „Almanachu Łąckiego i prezes TMZŁ.  fot. Agnieszka MałeckaOkładka: Rudolf Alt Widok  Widok Starego Sącza, 1842,Muzeum Narodowe w Krakowie (domena publiczna)

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.