niedziela, 23 czerwca, 2024

Odwiedziny u p. Katarzyny Kudłacz z Zarzecza

Dzisiaj, 10 lipca 2015 roku, członkowie Zarządu  Towarzystwa , Jadwiga Jastrzębska i Błażej Tolka, odwiedzili p. Katarzynę Kudłacz z Zarzecza. Pani Katarzyna/ rocznik 1924/ jest od 2008roku podopieczną Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa ,kilka razy w roku, odwiedzają  p. Katarzynę z upominkami wśród których jest m.in. żywność, słodycze, owoce, pościel. Prezes Towarzystwa, Jadwiga Jastrzębska,  jest w bardzo częstym kontakcie telefonicznym z p. Katarzyną i w razie konieczności załatwia sprawy ułatwiające życie. Pani Katarzyna jest byłym robotnikiem przymusowym III Rzeszy. Od lutego 1943 roku dostała przydział na zachodzie Niemiec, w Północnej Nadrenii -Westfalii w mieście Dulken. Dulken, w którym znajdował się obóz jeniecki, zostało wyzwolone 31 stycznia 1945 roku. Załatwienie wszystkich spraw związanych z powrotem do domu w Zarzeczu  trwało do października 1945 roku. 23 października 1945 roku p. Katarzyna opuściła baraki w Dulken  wraz z innymi Polakami, którzy zdecydowali się na powrót do Polski. Podróż, w większości pociągami  była długa, do Nowego Sącza dotarła już zimą. Piechotą z Nowego Sącza dotarła  wieczorem na  Brzynę, gdzie zatrzymała się u rodziny. Następnego dnia,  również piechotą,  doszła do rodzinnego domu w Zarzeczu. O Katarzynie Kudłacz ukazał się materiał w numerze 11 Almanachu Łąckiego z 2009 roku.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.