Posiedzenie Zarządu

W dniu 21 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu,. W posiedzeniu Zarządu udział wzięło  6 z 7 członków Zarządu przy obowiązującym  minimum udziału  4, by było kworum : Jadwiga Jastrzębska /prezes/, Marzena Setlak/wice prezes/ Magdalena Śliwińska/skarbnik/,Lucyna Adamczyk/sekretarz/, Jerzy Trzajna /członek/, Wincenty Tokarz/członek/. Na posiedzeniu omówiono działania Towarzystwa na najbliższe półrocze, w tym: ustalenie daty  Walnego  Zgromadzenia Członków na dzień 7 maja 2022r,  stan przygotowań do wydania 36/2022 numeru Almanachu Łąckiego, ustalenie daty jubileuszu 35 lecia powstania Towarzystwa na dzień 25 czerwca 2022 r., oraz sprawy bieżące związane z działalnością Towarzystwa i obowiązkową sprawozdawczością.

Protokół z posiedzenia  sporządziła Lucyna Adamczyk, sekretarz Zarządu

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.