Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMZŁ

28 kwietnia odbędzie się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej TMZŁ. Na posiedzeniu zostaną omówione sprawy związane z Walnym Zgromadzeniem Członków, które odbędzie się 13 maja br., aktualny stan przygotowań do promocji Almanachu Łąckiego nr 38/2023, przedstawienie przez prezesa Zarządu, Jadwigę Jastrzębską  sprawozdania Zarządu za 2022 rok. Skarbnik , Magdalena Śliwińska przedstawi aktualny stan finansów, podpisane umowy i sprawozdania finansowe za 2022rok.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.