Prezent na Nowy Rok

Pani Monika Kurzeja z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu,  w imieniu Dyrektora  tej placówki, Andrzeja  Zarycha, przesłała nam składający się z 10 tomów album pt. „Krakowiacy, Lachy, Górale- stroje wsi małopolskiej”. Album  realizowany był  w  ramach:  Projekt Małopolska Źródłem Tradycji   realizowany  przez MCK SOKÓŁ, w Nowym Sączu,  finansowany z funduszy europejskich,   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej ma w tej publikacji „małą cegiełkę”, dostarczyliśmy  fotografie najstarszych  strojów  z Łącka i okolic, jakie znajdują się w naszym archiwum.

Serdecznie dziękujemy za piękny dar20201223_103524

W imieniu Zarządu TMZŁ

Jadwiga Jastrzębska

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.