niedziela, 23 czerwca, 2024

Rozliczenie dotacji

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, które jest wydawcą Almanachu Łąckiego, rozliczyło się z dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Almanach Łącki nr.34i35/2021, którą w wysokości 9.200,00 zł przyznał Urząd Gminy Łącko. Urząd Gminy Łącko nie stwierdził żadnych uchybień w rozliczeniu i przyjął sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.