Umowa na dofinansowanie „Almanachu Łąckiego” w 2024 roku

We czwartek, 4 stycznia 2024 roku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej  podpisało z Urzędem Gminy umowę na dofinansowanie w 2024 roku dwóch kolejnych numerów ” Almanachu Łąckiego”/ nr 40 i 41/. Dofinansowanie przyznano w kwocie 13.500,00 zł. Dofinansowanie to pozwoli w miarę bezpiecznie skoncentrować się na pracy przy  czasopiśmie, które w tym roku będzie obchodziło 20. lat swojego istnienia.

W imieniu Zarządu TMZŁ, serdecznie dziękuję za to wsparcie wszystkim , którzy zdecydowali o przyznaniu dotacji.

Jadwiga Jastrzębska – prezes Zarządu TMZŁ i redaktor „Almanachu Łąckiego”

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.