niedziela, 23 czerwca, 2024

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Członków – odwołane!

20 marca 2020 roku Minister |Zdrowia ogłosił w Polsce Stan Epidemii, w związku z pandemią koronawirusa.

Ustawa ta nakłada  szczególne ograniczenia w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym zakaz zgromadzeń.

W związku z tą sytuacją Walne Sprawozdawcze Wyborcze Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, zostaje przeniesione na wrzesień br., jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce, na to pozwoli. Informacje będą podawane w zależności od bieżącej sytuacji, także na stronie  fb TMZŁ. Sprawozdanie z działalności Zarządu TMZŁ, za 2019 rok,  zgodnie ze Statutem, zostanie sporządzone do dnia 9 maja br. , w tym bowiem dniu miało się odbyć WSWZCz.

Jadwiga Jastrzębska – prezes Zarządu TMZŁ

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.