Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁĄCKIEJ

W dniu 13 maja 2023 r., w Karczmie  „u Klaga”, w Łącku,  o godzinie 15.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków TMZŁ.

Porządek obrad:

1.Przywitanie uczestników przez prezesa Zarządu

2.Wybór przewodniczącego WZCzł.

3.Wybór sekretarza WZCzł.

4.Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022rok

6.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2022 rok

6.Dyskusja nad sprawozdaniami

7.Wolne wnioski.

8.Promocja nowego 38/2023 numeru Almanachu Łąckiego

9.Poczestunek

W imieniu Zarządu

Jadwiga Jastrzębska /prezes/

 

 

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.