Ważna informacja!

Z powodów, zupełnie przez redakcję  niezamierzonych,  w numerze 33/2020 Almanachu Łąckiego, nie ukazał się artykuł Zbigniewa Czepelaka o jubileuszu ks. Stanisława Kowalika. Artykuł zostanie zamieszczony w majowym  numerze 34/2021 Almanachu Łąckim. Redakcja serdecznie przeprasza autora artykułu i Jubilata.

Jadwiga Jastrzębska – redaktor Almanachu Łąckiego

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.