niedziela, 23 czerwca, 2024

XV konkurs pn. „Łącko – moja mała ojczyzna” 2015

4 marca 2015 roku w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku, odbyła się XV edycja konkursu pn.” Łącko-moja mała ojczyzna”, który organizuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej. Zdjęcia z tego konkursu znajdują się w galerii. W tym roku pytania dotyczyły dwóch dziedzin: historia Ziemi Łąckiej w latach 1770-1918 i  warunki geograficzne Ziemi Łąckiej. Konkurs odbył się w gościnnych progach Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. Szkoła przygotowała poczęstunek dla wszystkich uczestników i gości , zadbała także o artystyczną oprawę , wystąpiła kapela „Fiyrloki”.

Jury konkursu w składzie: Jadwiga Jastrzębska – przewodnicząca i członkowie: Rozalia Kulasik, Janina Arendarczyk i Rozalia Duda przyznało następujące nagrody:

I miejsce          Krzysztof Duda z gimnazjum w Zagorzynie

II miejsce       Kamil Gromala  z gimnazjum w Zagozrynie

III miejsce     Marek Grela z gimnazjum w Łącku

IV miejsce      Patrycja Jawor z Zespołu Szkół im. św.Kingi w Łącku

V miejsce       Agnieszka Kurzeja z gimnazjum w Zagorzynie

Wśród zaproszonych gości był także prof. Julian Dybiec, który opiniował przez 15 lat pytania do konkursu.  Profesor bardzo ciepło wyraził się o wysiłkach Towarzystwa , które przygotowało konkurs, stara o nagrody i promuje wśród młodego pokolenia „modę” na poznawanie swojej małej ojczyzny.

Nagrody w konkursie ufundowali: Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Maria Kurzeja – Świątek, wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina, dr.Ryszard Jastrzębski, Biblioteka gminna w Łącku,Rada Gminy w Łącku, Antoni Baran.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.