XVII konkurs pn. „Łącko – moja mała ojczyzna ” 2017 – rozstrzygnięty

7 marca 2017 roku odbyła się XVII edycja konkursu pn.”Łącko – moja mała ojczyzna ” 2017, organizowany już od 17 lat  przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej. Przez godzinę uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 50 pytań, które zaopiniował prof. Julian Dybiec. W konkursie udział biorą uczniowie Gimnazjum z Jazowska, Łącka i Zagorzyna , oraz uczniowie klas I Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. W tym roku pytania były z następujących dziedzin: historia -Ziemia Łącka  w epoce niewoli narodowej 1770-1918, oraz ochrona przyrody w gminie Łącko. Jury konkursu w składzie : Jadwiga Jastrzębska- przewodnicząca, Janina Arendarczyk, Rozalia Duda i Marcin Wnęk- członkowie jury,przyznało następujące nagrody   i wyróżnienia:

I nagroda – Karolina Kwit z Gimnazjum w Zagorzynie

II nagroda – Klaudia Symalczyk z Gimnazjum w Zagorzynie

III nagroda – Maria Potoniec z Gimnazjum w Łącku

IV nagroda – Edyta Adamczyk z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku

V nagroda – Adam Michałczak z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku

Wyróżnienia: Alicja Lisiecka /ZS.im.św.Kingi/, Zuzanna Bieryt /gimn. Jazowsko/, Milena Koza/gimn. Jazowsko/,Joanna Fiut/gimn. Jazowsko/, Karolina Jawor/gimn.Łącko/.

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika  ufundował wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina i otrzymała tę nagrodę  Maria Potoniec. Nagrodę dla najstarszego uczestnika ufundowała Jadwiga Jastrzębska, prezes TMZŁ.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i ciekawe książki. Upominki i dyplomy otrzymali także opiekunowie poszczególnych szkół, które ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej.

Nagrody w konkursie ufundowali: Maria Kurzeja – Świątek, Antoni Baran, Jan Dziedzina, Jadwiga Jastrzębska, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej.

Konkurs odbył się w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołowi Szkół im. św. Kingi w Łącku, Wiesławowi Prostko oraz p. Katarzynie Moryto za opiekę oraz ciepłe i  serdeczne przyjęcie wszystkich uczestników.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.