XVII konkurs pn. Łącko – moja mała ojczyzna” 2017

7 marca 2017 roku , w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku, odbędzie się XVII edycja konkursu pn. „Łącko-moja mała ojczyzna”2017. W konkursie biorą udział uczniowie z Gimnazjum w Łącku, Jazowsku i Zagorzynie , oraz uczniowie kl.I z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. Każda ze szkół wystawia 3 osobową reprezentację. Uczniowie mają 1 godzinę zegarową na rozwiązanie testu, który składa się z 50 pytań otwartych i zamkniętych. Pytania do testu opiniuje prof. Julian Dybiec.  Czteroosobowe jury, które składa się z członków TMZŁ, przyznaje miejsca i wyróżnienia zgodnie z uzyskaną punktacją przez każdego uczestnika konkursu. W konkursie przyznawanych jest 5 miejsc i 7 wyróżnień. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej, a także w „Almanachu Łąckim” nr.26 i w „Wiadomościach Łąckich” , gazecie samorządowej wydawanej przez Gminę Łącko. Podani zostanę także fundatorzy nagród w tym konkursie.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.