Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.Komisja Rewizyjna.

Podczas ostatniego Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Członków TMZŁ w 2012 roku, na kolejne 4 lata wybrano Zarząd w składzie: Jadwiga Jastrzębska, prezes zarządu, Rozalia Duda, wiceprezes, Stanisław Myjak, wiceprezes, Rozalia Kulasik, skarbnik, Lucyna Adamczyk, sekretarz, Władysław Dybiec, członek Zarządu/ zmarł 25.12.2013r/, Mateusz Długosz, członek Zarządu/ zrezygnował w sierpniu 2014r/.

Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą: Zygmunt Wadowski , przewodniczący, Rozalia Trela, członek, Ewa Długosz, członek, sprawuje piecze nad prawidłowym działaniem finansów Towarzystwa. Ewa Długosz zrzekła się pracy w Komisji Rewizyjnej i członkostwa w TMZŁ, z dniem 30.09.2014r, i została wykreślona ze składu Komisji  z dniem14.11.2014/ postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS, sygnatura sprawy: KR. XII NS-REJ.KRS/022114/14/195. Do  nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, w maju 2015 roku,  Komisja Rewizyjna będzie pracowała w składzie: Zygmunt Wadowski, przewodniczący i Rozalia Trela, członek Komisji Rewizyjnej.

Może Cie zainteresować:

Publikacja – „Almanach Łącki”

W dalszym ciągu zbieramy stare fotografie. Prosimy także o przesyłanie materiałów, które pomogą redagować dział.